กิจกรรม

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


   ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service)  ประจำปีงบประมาณ 2566   download


   การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   download


     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ประกาศประกวดราคา (ชุดยานยนต์ EV)    Download

 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา    Download


           ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 1,040 ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง

1. ประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   Download

2. แบบอาคารอเนกประสงค์    Download

3. ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  อาคารอเนกประสงค์     Download


เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.แบบอาคารอเนกประสงค์  Download

2.ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   Download

3.ประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  Download

4.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download


 

 

                       ยินดีต้อนรับสู่.....วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประกาศ