วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 

ข้อมูลการติดต่อ

138 หมู่ 5 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์   

 11/พฤศจิกายน/2566   

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 


25/สิงหาคม/2566   

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


24/กรกฏาคม/2566   

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


30/มิถุนายน/2566   

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

 


30/มิถุนายน/2566 

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


          

27/มิถุนายน/2566 

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


12/มิถุนายน/2566 

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


11/05/66 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


 03/05/66   

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 27/04/66   

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ  ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ประจำปีการศึกษา 2566
   


20/04/66   

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    Download


     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ประจำปีการศึกษา 2566   download


   ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service)  ประจำปีงบประมาณ 2566   download


   การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   download


     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ทโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ประกาศประกวดราคา (ชุดยานยนต์ EV)    Download

 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา    Download


           ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 1,040 ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง

1. ประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   Download

2. แบบอาคารอเนกประสงค์    Download

3. ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  อาคารอเนกประสงค์     Download


เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.แบบอาคารอเนกประสงค์  Download

2.ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา   Download

3.ประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  Download

4.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download


 

 

 

 

 

RSS ข่าวสมัครงาน