รายงานงบทดลอง


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  2565

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566