ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

นางสาว ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

 

นายประสงค์ ตันดี

นายณัฐพล ไชยยงค์ 

นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร