- งานวิทยบริการ และห้องสมุด


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ