- งานวางแผน และงบประมาณ


 


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ


 

 

 


หัวหน้างาน


นางสิรินภัส จุมปา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


 

 


เจ้าหน้าที่