- งานครูที่ปรึกษา


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

หัวหน้างาน 


นางสาวเพียรพิศ บุญเรือง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายยุทธนา คำปาตัน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา