ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


 


นายสมควร อุปจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู

 


 

 


ครูอัตราจ้าง


นายฉัตรชัย ขระเขื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู


 

นายชนะภัย จมพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน